flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Розяснення щодо сплати судового збору

 

УВАГА

 

ЗМІНЕНО РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ КОШТІВ ПРИ ПОДАННІ ДО СУДУ ЗАЯВ, СКАРГ, А ТАКОЖ ЗА ВИДАЧУ СУДАМИ ДОКУМЕНТІВ

 

З 01 листопада 2011 року набрав чинності

Закон України «Про судовий збір»

 

Судовий  збір  -  збір,  що справляється на всій території України за подання заяв,  скарг до суду,  а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

З моменту набрання чинності Законом скасовується сплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ та змінюються розміри витрат, які сплачуються за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.

Судовий  збір  справляється  у  відповідному  розмірі  від мінімальної  заробітної  плати  у місячному розмірі,  встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,  - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Протягом листопада – грудня 2011 року розмір мінімальної заробітної плати, який використовується для обчислення суми судового збору становить 941 (дев’ятсот сорок одна) гривня. 

 

При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника - останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту: "Зараховано в дохід бюджету___грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

 

При заповненні платіжного документа у графі "код" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

          У графі "призначення платежу" вказується:

 

          "Судовий збір за позовом____________________ (ПІБ чи назва установи,

 

 

організації позивача),__________________ (назва суду, де розглядається справа),

 

 

код ЄДРПОУ__________________ (суду, де розглядається справа)".

 

 

 

                      

 ПЛАТІЖНЕ  ДОРУЧЕННЯ        ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одержано банком

від

 

 

20

 

  р.

 

 

 

200

 

р.

 

Платник

Давиденко А.А.

 

 

 

Код

 

 

 

 

Банк платника

 

 

 

Код банку

 

 

 

ДЕБЕТ рах. №   

 

 

СУМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримувач

 

Державний бюджет Куйбишевського району,22030001

 

КРЕДИТ  рах. №

 

Код

34676927

 

31217206700152

Банк отримувача

ГУДКУ у Запорізькій області

 

Код банку

 

 

 

 

 

813015

 

Сума словами     

Дев’яносто чотири гривні  10 копійок

 

 

Призначення   платежу            

Судовий збір, за позовом Іванова І.І.,Куйбишевський районний суд,код  37599505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    М. П.

Підписи    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Проведено банком

 

   

„______„   __________________  200___ р.

 

 

 

 

 

 

          Підпис банку

 

                                                                                   

37599505   -   код ЄДРПОУ Куйбишевського районного суду Запорізької області

Іванов І.І. -    ПІБ платника судового збору

Ставки судового збору встановлюються в таких розмірах 

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір

Ставка судового збору

1. За подання до суду :

 

1) позовної заяви майнового характеру

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати ( від188-20 грн. до 2823-00 грн.)

2) позовної заяви немайнового характеру

0,1 розміру мінімальної заробітної плати ( 94-10 грн.)

3) позовної заяви :

 

про розірвання шлюбу

0,1 розміру мінімальної заробітної плати ( 94-10 грн.)

про поділ майна при розірванні шлюбу

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати ( від 188-20 грн. до 2823-00 грн.)

4) заяви про видачу судового наказу

50 відсотків ставки , що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження

5) заяви у справах окремого провадження

0,1 розміру мінімальної заробітної плати ( 94-10 грн.)

6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме :

 

позовної заяви немайнового характеру

0,2 розміру мінімальної заробітної плати ( 188-20 грн.)

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

Визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту

7) заяви про перегляд заочного рішення

0,1 розміру мінімальної заробітної плати( 94-10 грн.)

8) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

10) заяви про перегляд судового рішення у зв»язку з ново виявленими обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

12) апеляційні скарги на судовий наказ

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні

13) заяви про забезпечення доказів або позову

0,1 розміру мінімальної заробітної плати( 94-10 грн.)

14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати( 94-10 грн.)

15) заяви про скасування рішення третейського суду

0,5 розміру мінімальної заробітної плати ( 470-50 грн.)

16) заяви про видачу виконавчого  листа на примусове виконання рішення третейського суду

0,2 розміру мінімальної заробітної плати( 188-20 грн. )

17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати( 94-10 грн.)

3. За подання до адміністративного суду :

 

1)адміністративного позову :

 

майнового характеру

1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат(від 94-10 грн. до 1882 грн.)

немайнового характеру

0,03 розміру мінімальної заробітної плати ( 28-23 грн.)

2)апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

3)касаційної скарги на рішення суду,заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду заяви

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

4) заяви про перегляд судового рішення у зв»язку з нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

5)заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

6)апеляційної і касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,05 розміру мінімальної заробітної плати( 47-05 грн.)

7)заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати(94-10 грн.)

8)заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати( 94-10 грн.)

4. За видачу судами документів :

 

1) за повторну видачу копії судового рішення

1 гривня за кожний аркуш копії

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3 гривні

3) за роздрукування технічного запису судового засідання

5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

15 гривень

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове  рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов»язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень»

1 гривня за кожний аркуш копії

                                 

                                               Від сплати судового збору звільняються : 

1. позивачі – за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;

2. позивачі – за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров»я, а також смертю фізичної особи ;

3. позивачі – за подання позовів про стягнення аліментів;

4. позивачі – за подання позовів щодо спорів, пов»язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов»язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

5. особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники – за подання позовів щодо спорів, пов»язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6. позивачі – за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;

7. державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі – за позовами, що пов»язані з порушенням їхніх прав;

8. інваліди Великої Вітчизняної війни та сім»ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9. інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів І та ІІ груп;

10. позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11. органи прокуратури – при здійснення представництва інтересів громадян або держави в суді;

12. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;

13. Міністерства юстиції України – за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

14. позивачі – за подання позовів про уточнення списку виборців;

15. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування – за подання позовів щодо спорів, пов»язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об»єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для  суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

16. військовослужбовці, військовозобов»язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов»язаних з виконанням військового  обов»язку;

17. позивачі – за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок  неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;

18. Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов»язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення;

19  громадські організації інвалідів (спілки та інші об»єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації – за подання позовів, з якими вони звертаються до суду.

20. органи праці та соціального захисту населення – за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством. 

Судовий збір не справляється за подання  

1. Заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов»язань при вирішенні справи судом.

2. Заяви про скасування судового наказу.

3. Заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення.

4. Заяви про поворот виконання судового рішення.

5. Заяви про винесення додаткового судового рішення.

6. Заяви про розірвання шлюбу з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

7.  Заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов»язковим державним соціальним страхуванням.

8. Заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що погрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

9. Заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

10. Заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

11. Заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

12. Заяви про обов»язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

13. Позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

14. Заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов»язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.