flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Куйбишевський районний суд Запорізької області

                                                    

Н А К А З

 

 

22листопада 2018 року                                                                                                                                                            смт. Більмак                                   № 36

 

Про затвердження переліку

відомостей, що становлять службову

інформацію та які можуть міститися в

документах з організації діяльності

Куйбишевського районного суду Запорізької області

 

З  метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до службової інформації у  Куйбишевському районному   суді Запорізької області, відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», частини 4 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 та керуючись статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,-

 

Н А К А З У Ю :

        

                     1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах з організації діяльності Куйбишевського районного суду Запорізької області (додається).

     

 1. Визнати таким, що втратив чинність наказ голови суду від 31.10.2012р. № 34 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію».
 2. Заступнику керівника апарату суду Батир М.А. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі суду та ознайомити працівників апарату суду.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату суду.

 

Голова

Куйбишевського районного суду

Запорізької області                                                                В.О.Мальований

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                      

наказом голови Куйбишевського           

районного суду Запорізької області від  

22 листопада 2018 року № 36               

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть

міститися в документах з організації діяльності

 Куйбишевського районного суду Запорізької області.

 

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Куйбишевському районному суду Запорізької області  Верховним Судом, ДСА України, Управлінням Служби Безпеки України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 7. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 8. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 9. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, показники оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, дисциплінарні провадження, проходження медичного огляду тощо);

 відомості про особисте життя працівників  суду, членів їх родини, сімейний стан, національність, релігійні переконання, стан здоров’я, адреса проживання, дата і місце народження, паспортні дані та інші документи, видані на ім’я особи та інші персональні дані, за якими можна її ідентифікувати;

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт за формою N6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
 3. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 4. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 5. Відомості та документи, що утворюються під час організації роботи з питань бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року №921.